Number of the records: 1  

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945

 1. 1.
  0545796 - ÚSD 2022 RIV CZ cze B - Monography
  Šimůnek, Michal V. (ed.) - Kostlán, Antonín (ed.)
  Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945.
  [Biographical Dictionary of the Victims of Nazi Persecution – Members of the Scientific Community in the Czech Lands 1939-1945.]
  Praha: Karolinum, 2019. 353 s. ISBN 978-80-246-3614-6
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : history of science * Czech history * Second World War
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Kniha uvedená předmluvou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové se zaměřuje na osudy vědců, kteří zemřeli v důsledku nacistické okupace českých zemí (1939-1945). Jde o první díl biografického slovníku, který na konkrétních lidských osudech ukazuje, v jakém rozsahu došlo v tomto období k bezprecedentním zásahům do personálního složení zdejší vědecké obce. Vzhledem k tomu, že tito odborníci představovali nezanedbatelnou část společenské elity meziválečného Československa, umožňuje práce lépe pochopit i uplatňování diskontinuitních mechanismů ve vývoji české společnosti 20. století. První svazek obsahuje biografické medailony 71 významných vědeckých osobností, které zemřely v důsledku nacistického běsnění v letech 1939–1945. Každý medailon je doplněn podrobným výčtem archivních pramenů a bibliografickým soupisem.

  The book (with a foreword by Eva Zažímalová, President of the Academy of Sciences of the Czech Republic) focuses on the fates of scientists and scholars who died as a result of the Nazi occupation of the Czech lands (1939-1945). This is the first part of a biographical dictionary, which shows unprecedented interventions in the personnel of the local scientific communities in this period. These persecuted experts represented a significant part of the social elite of interwar Czechoslovakia – therefore the work allows a better understanding of the application of discontinuous mechanisms in the development of Czech society in the 20th century. The first volume contains biographical medallions of 71 important scientific personalities who died as a result of the Nazi rage in 1939–1945. Each medallion is supplemented by a detailed list of archival sources and a bibliographic list.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322447

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.