Number of the records: 1  

Stanovení 8-oxo-7,8-dihydro-2´-deoxyguanosinu v moči modifikovanou metodou ELISA

 1. 1.
  0523419 - ÚEM 2020 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Rössner ml., Pavel
  Stanovení 8-oxo-7,8-dihydro-2´-deoxyguanosinu v moči modifikovanou metodou ELISA.
  [The analysis of 8-oxo-7,8-dihydro-2´-deoxyguanosine in urine using a modified ELISA method.]
  Internal code: 12029/2019/POD ; 2019
  Technical parameters: Výstupy jsou aplikovatelné zejména v základním výzkumu, ověřitelné jsou v rámci recenzních řízení odborných publikací
  Economic parameters: Mnoho laboratoří standardně disponuje vybavením pro analýzy metodou ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), která je založena na principu vazby mezi antigenem a protilátkou a je jednou z nejpoužívanějších metod v diagnostických i výzkumných laboratořích, kde je využívána ke stanovení přítomnosti např. protilátek, antigenů, toxinů a jiných proteinů ve vzorcích. Pro realizaci metodiky je třeba, aby laboratoř měla k dispozici vybavení pro měření metodou ELISA – tj. především spektrofotometr, a dále zařízení na provedení purifikace vzorku - Solid Phase Extraction (SPE). Náklady na pořízení zařízení pro SPE se pohybují kolem 100 tis. Kč. Pokud laboratoř nevlastní spektrofotometr, pohybují se celkové náklady na zavedení výše uvedené metody v rozmezí 600 tis. – 2 100 tis. Kč, v závislosti na typu přístroje. Pro provedení experimentů popsaných v této metodice je třeba pořídit spotřební materiál v cenových relacích, které odpovídají běžným analýzám pomocí metody ELISA.
  Certifying body: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Česká republika. Certificate issue date: 18.10.2019
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1508
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : oxidative DNA damage * power * ELISA
  OBOR OECD: Biochemistry and molecular biology

  Cílem metodiky je modifikace postupu, který umožní přesnou detekci 8-oxo-7,8-dihydro-2´deoxyguanosinu, ukazatele oxidačního poškození DNA, v moči. Metodika je levnější a rychlejší alternativou k standardně používané vysokoúčinné kapalinové chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS).

  The aim of the methodology is a modification of the protocol that allows precise detection of 8-oxo-7,8-dihydro-2´deoxyguanosine, a marker of oxidative DNA damage, in urine. The methodology represents a cheaper and faster alternative of a standardly used high performance liquid chromatography-tandem mass spectroscopy (HPLC-MS/MS).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307829
   
Number of the records: 1