Number of the records: 1  

Energetické využití odpadů jako součást cirkulární ekonomiky.

 1. 1.
  0521800 - ÚCHP 2020 CZ cze A - Abstract
  Šyc, Michal
  Energetické využití odpadů jako součást cirkulární ekonomiky.
  [Energy recovery of wastes as a part of circular economy.]
  Klíčové přednášky. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2019. ISBN N.
  [Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019 /66./. 21.10.2019-24.10.2019, hotel Jezerka, přehrada Seč]
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : energy recovery of waste * environmental criteria * circular economy
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  http://2019.chisa.cz/p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ej%C3%ADc%C3%ADposteryceny

  Energetické využití odpadů je jednou z klíčových technologií pro využití směsných komunálních odpadů, které je navíc v hierarchii nakládání s odpady nadřazeno skládkování. Zařízení pro energetické využití odpadů plní v současné době přísná environmentální kritéria a nepředstavují riziko pro životní prostředí. V poslední době navíc došlo k rozvoji technologií pro získávání cenných složek z pevných zbytků po energetickém využití, zejména pro získávání kovů. Zkušenosti tedy ukazují, že využití energie (produkce elektřiny a/nebo tepla) vázané v odpadu není jediný benefit ZEVO a ZEVO se řadí mezi technologie umožňující implementaci konceptu cirkulární ekonomiky v praxi.

  The energy recovery of waste is one of the key technologies for the utilization of mixed municipal waste, which is, moreover, superior to landfilling in the waste hierarchy. Waste energy recovery facilities currently meet stringent environmental criteria and do not pose a risk to the environment. In addition, there has recently been a development of technologies for recovering valuable constituents from solid residues after energy recovery, in particular for metal recovery. Experience has shown that the use of energy (electricity and / or heat production) in waste is not the only benefit of ZEVO and ZEVO is one of the technologies enabling the implementation of the circular economy concept in practice.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306367

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  00206B6C274C191121132051.doc05.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1