Number of the records: 1  

Prototyp optického izolátoru s kompenzací tepelných jevů vhodného pro střední výkony do 100 W

 1. 1.
  0520769 - FZÚ 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Slezák, Ondřej - Vojna, David - Lucianetti, Antonio - Švandrlík, Luděk
  Prototyp optického izolátoru s kompenzací tepelných jevů vhodného pro střední výkony do 100 W.
  [Optical isolator with theraml-effects compensation used mostly for the protection of the laser system from the back-reflections of the laser beam.]
  Internal code: HiLASE 80/2019 ; 2019
  Technical parameters: Optický izolátor je zařízení, které propouští laserový svazek jedním směrem s maximální možnou transmisí, zatímco poskytuje maximální možný útlum laserového svazku ve směru opačném. Tato jednosměrná propustnost optického izolátoru musí být zaručena pro libovolný laserový svazek o dané vlnové délce bez ohledu např. na jeho polarizační stav.
  Economic parameters: Funkční vzorek je využíván příjemcem a jeho cena nepřevyšuje částku 400 000 Kč
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010056
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : optical isolator * Faraday isolator * Faraday effect
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)

  Optický izolátor s kompenzací tepelných jevů slouží zpravidla k ochraně laserového systému před zpětnými odrazy experimentální nabo aplikační zóny. Tyto odrazy mohou v případě zpětného průniku do laserových zesilovačů poškodit nebo zničit některé části laseru. Je tedy třeba použít zařízení maximálně transparentní pro laserový svazek v jednom směru a minimálně transparentní ve směru druhém – optický izolátor. Námi navržené zařízení poskytuje izolační poměr > 30 dB pro laserové svazky na vlnové délce 1030 nm a výkony < 53 W. S rostoucím výkonem se izolační poměr snižuje na 24 dB pro svazky o výkonu 100 W při transmisi v propustném směru > 92 %. Všechny optické prvky jsou uloženy samostatně a mohou být velice přesně nastaveny.

  Optical isolator with theraml-effects compensation is used mostly for the protection of the laser system from the back-reflections of the laser beam from the experimental or application zone. These back-reflections can, in the case of their penetration into the laser amplifiers, damage or destroy some parts of the laser system. It is therefore needed to use the device with as high transmission in the one direction and as high attenuation as possible in the other direction – optical isolator. Our isolator provides the extinction ratio > 30 dB for laser beams at 1030 nm wavelength with the power < 53 W. The extinction ratio drops to the value of 24 dB as the average power grows to 100 W. The transmission in the permeable direction is > 92 %. All the optical components are fixed independently and can be adjusted very precisely.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305440

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.