Number of the records: 1  

Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění

 1. 1.
  0518618 - OÚ 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Liščák, Vladimír … Total 20 authors
  Novověké františkánské mise do Číny a české země.
  [Franciscan Missions to China and the Czech Lands in the Early Modern Time.]
  Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 319-332. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Missionaries in China * Franciscan Missions * Czech Missions to China
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Na začátku 18. století přišli do Číny kromě německých (bavorských?) Františkánských misionářů několik misionářů z české františkánské provincie a pracovali v provincích Shaanxi, Shanxi a Huguang. Jednalo se o českou, moravskou nebo slezskou národnost. Jejich činnost nebyla důležitá a určitě stojí za zmínku. Z biografických údajů všech českých františkánů pracujících v Číně je zřejmé, že v době zákazu šíření a vyznání křesťanské víry spolupracovali se svými italskými spolubratry. Byli nuceni operovat pod zemí, což bylo často velmi nebezpečné.

  At the beginning of the 18th century, in addition to the German (Bavarian?) Franciscan missionaries, several missionaries from the Bohemian Franciscan province came to China, and worked in Shaanxi, Shanxi and Huguang provinces. They were of Czech, Moravian or Silesian nationality. Their activities were not unimportant and are certainly noteworthy. It is obvious, from the biographical data of all Bohemian Franciscans working in China, that they worked together with their Italian confreres at the time of the prohibition of the dissemination and professing of the Christian faith. They were forced to operate underground, which was often very dangerous.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304751

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.