Number of the records: 1  

Hydrolyzát bílkovinné biomasy a směs jej obsahující.

 1. 1.
  0506114 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Jandejsek, Z. - Hajšlová, J. - Stránská, M. - Jirů, M. - Kaštánek, P. - Kronusová, O.
  Hydrolyzát bílkovinné biomasy a směs jej obsahující.
  [Hydrolysate of Protein Biomass and Mixture Containing It.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - RABBIT a.s. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - EcoFuel Laboratories s.r.o. Date of the utility model acceptance: 27.08.2019. Utility model number: 33159
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * hydrolysate * weak carboxylic acid
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033159.pdf

  Technické řešení se týká hydrolyzátu, obsahujícího směs aminokyselin, peptidů a jiných biogenních látek připravených z problematických odpadů z bílkovin obsahujících keratin a tuk, například z peří drůbeže nebo zvířecích chlupů. Hydrolyzát připravený za přítomnosti slabé karbonové kyseliny, která neobsahuje žádné cizorodé látky, splňuje požadavky na suroviny pro přípravu komplexních nutričních směsí, které jsou použitelné jako krmivo pro zvířata a bio-stimulační nebo specifická hnojiva. Podstata předloženého technického řešení se týká hydrolyzátu připraveného za přítomnosti slabé karboxylové kyseliny, například kyseliny jablečné při tlaku nižším než 1,0 MPa, obsahující směs aminokyselin, bílkovin, tri-acyl-glyceridů, di-acyl-glyceridů, mono-acyl-glyceridů, alifatických karboxylových kyselin, bez přítomnosti jakýchkoliv solí a s nízkým obsahem minerálních popelovin.

  The technical solution relates to a hydrolysate containing a mixture of amino acids, peptides and other biogenic substances prepared from a troublesome protein waste material containing keratin and fat, for example, from poultry feathers or animal hair. The hydrolysate, prepared in the presence of a weak carbonic acid containing no any extraneous substances, meet the raw material requirements for the preparation of complex nutrition mixtures applicable as animal feed and bio-stimulant or special fertilizers. The essence of the technical solution presented relates to the hydrolysate prepared in the presence of a weak carboxylic acid, e.g. malic acid at pressure below 1.0 MPa. and containing a mixture of amino acids, proteins, tri-acyl-glycerides, di-acyl-glycerides, mono-acyl-glycerides, aliphatic carboxylic acids, without any salts and low level of mineral ash forming components.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298879

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Osvedčení o zápisu PUV.pdf12 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.