Number of the records: 1  

Způsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů.

 1. 1.
  0504621 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Jakubec, Martin - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Velíšek, Petr - Vokál, J.
  Způsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů.
  [Method of Separating Enantiomers of Substituted [n]Helicenes.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Lach-Ner,s.r.o. Date of the patent acceptance: 27.03.2019. Patent Number: 307790
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : separating enantiomers * helicenes * diastereomers
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  OBOR OECD: Organic chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307790.pdf

  Způsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů, kde n = 6,7, vyznačený tím, že obsahuje následující kroky: a) substituent R výchozího substituovaného [n]helicenu, kde n = 6,7, obecného vzorce I se podrobí reakci s chirální sloučeninou, b) chromatografická separace výsledných diastereomerů,c) uvolnění výchozího substituovaného helicenu z rozdělených diastereomerů odstraněním funkčních skupin vzniklých reakcí s chirální sloučeninou.

  A method of separating enantiomers of substituted [n] helicenes, where n = 6.7, comprising the following steps:
  a) the substituent R of the initial substituted [n] helicene, where general formula I n = 6.7 is reacted with a chiral compound,
  b) chromatographic separation of the resulting diastereomers,
  c) releasing the starting substituted helicene from the resolved diastereomers by removing the functional groups formed by the reaction with the chiral compound.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0296207
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307790.pdf1240 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1