Number of the records: 1  

Anorganický sorbent na bázi sody pro odstraňování rtuti ze spalin.

 1. 1.
  0490214 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Ružovič, Tomáš - Kohoutová, Markéta - Krček, Martin
  Anorganický sorbent na bázi sody pro odstraňování rtuti ze spalin.
  [Inorganic Sorbent on Soda-basis for Removal of Mercury from Flue Gas.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 06.06.2018. Utility model number: 31832
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : soda sorbent * mercury * flue gas
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031832.pdf

  Technické řešení podle užitného vzoru se týká anorganického sorbentu na bázi aktivní sody impregnované elementární sírou využitelného pro odstraňování par rtuti a rtuťových sloučenin ze spalin a odpadních plynů. Sorbent je vhodný k čištění spalin hlavně ze spaloven odpadů, kde se využívá suchého čištění spalin. Anorganický sorbent lze připravit několikastupňovým procesem spočívajícím v přípravě aktivní sody s dostatečným vnitřním povrchem (nad 5 m2/g) pomocí termického rozkladu NaHCO3 nebo hydrátů sody (Na2CO3*x H2O, kde x = 1 až 10), impregnaci této sody pomocí síry rozpuštěné ve vhodném rozpouštědle (např. sirouhlík, benzen, toluen, xyleny apod.), oddělení impregnované sody od zbytků rozpouštědla s rozpuštěnou sírou, vysušení a vhodném skladování bez navlhnutí takto připraveného sorbentu.

  Technical solution is relevant to preparation of inorganic sorbent based on active soda impregnated with elemental sulfur applicable for removal of mercury vapors and mercury compounds from flue gas and waste gases. The mentioned sorbent is suitable for dry flue gas cleaning mainly in waste incineration facilities. The sorbent can be produced by a process consisting of several steps: preparation of active soda with sufficient specific surface (above 5 m2/g) by thermal decomposition of NaHCO3 or soda hydrates (Na2CO3*x H2O, where x = 1 to 10), impregnation of this active soda by sulfur dissolved in a suitable solvent (for example carbon disulfide, benzene, toluene, xylenes, etc.), separation of this impregnated soda from the remaining impregnation solution with dissolved sulfur, drying (removal of solvent from active soda particles) and suitable storage without access of water/moisture to the sorbent.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284490

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031832.pdf4214.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.