Number of the records: 1  

Typologie barokních frontispisů v bohemikálních tiscích z let 1618-1765

 1. 1.
  0469342 - KNAV 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Beránková, Hana
  Typologie barokních frontispisů v bohemikálních tiscích z let 1618-1765.
  [The typology of baroque frontispieces in printed bohemica from 1618-1765.]
  Knihy a dějiny. Roč. 23, 1/2 (2016), s. 87-126. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : frontispieces * frontispiece typology * Baroque * book illustration * marketing
  Subject RIV: AB - History

  Studie pojednává o typologii barokních frontispisů v tiscích vydaných v letech 1618-1765 v českých a moravských tiskárnách, která je nahlížena z hlediska funkce frontispisů v tisku. Obsahem studie je podrobný rozbor hlavních námětových variant obsahových, autorských, dedikačních i kombinovaných frontispisů. Námětové varianty jsou analyzovány ve vztahu k obsahu a žánru díla s cílem stanovit hlavní marketingové strategie českých a moravských tiskařů, nakladatelů nebo knihkupců při vizuální propagaci jejich produktů.

  The article deals with the typology of Baroque frontispieces in printed books published in Bohemian and Moravian printing houses in 1618–1765, which is viewed in terms of the function of the frontispieces in printing. The paper contains a detailed analysis of the main thematic variants of frontispieces. The thematic variants are analysed with respect to the content and genre of the work concerned with the aim to determine the main marketing strategies of Bohemian and Moravian printers, publishers or booksellers in the visual promotion of their products.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267171

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0469342.pdf12.9 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.