Number of the records: 1  

Virtuální skener NMRScopeB 2.0

 1. 1.
  0437477 - ÚPT 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Starčuk jr., Zenon - Starčuková, Jana
  Virtuální skener NMRScopeB 2.0.
  [Virtual Scanner NMRScopeB 2.0.]
  Internal code: APL-2014-13 ; 2014
  Technical parameters: : NMRScopeB verze 2.0 je vyvinut jako doplňkový modul (plug-in) pro software jMRUI verze 5.1 a vyšší.
  Economic parameters: Licencování zdarma pro neziskové subjekty. Licenční podmínky pro komerční subjekty uděluje konsorcium hostitelského produktu jMRUI, jehož je NMRScopeB 2.0 modulem.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : metabolite basis set * coupled spin system * simulation * MR spectroscopy * pulse sequence development * NMR
  Subject RIV: CH - Nuclear ; Quantum Chemistry
  http://oldmrui.uab.cat/license-and-download/nmrscope-b-license/

  NMRScopeB 2.0 je nová verze simulátoru NMRScopeB pro přípravu bázových spekter pro kvantifikaci metabolitů z in vivo MR spekter a pro vývoj pulzních sekvencí. Jádro simulátoru verze 2.0 bylo převedeno do jazyka Python, což umožňuje použití simulátoru jak v systému Windows, tak i Linux. Nově byla implementována simulace kombinovaných efektů nehomogenní excitace a chemických posunů. Nový uživatelský interface umožňuje snadný výběr a simulaci všech vybraných metabolitů pro přípravu bázových spekter v jednom kroku, přehlednější zobrazení pulzních sekvencí, vývoz grafiky ve vektorovém formátu a spouštění simulací pomocí maker.

  NMRScopeB 2.0 is a new version of simulator NMRScopeB designed to prepare basis spectra for quantitation of metabolites from in vivo MR specta and for the development o pulse sequences from in vivo MR spectra and for pulse sequence development. In version 2.0, the simulator kernel has been transcribed in Python, which makes the deployment under Windows or Linux. It includes a new implementation of the combined effects of inhomogeneous excitation and of chemical shifts. The new user interface facilitates the selection and simulation of all metabolites selected for the basis in a single step, provides a more transparent display of pulse sequences, graph export in a vector format, and an easy simulation launch by macros.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241084

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.