Number of the records: 1  

Metodika stanovení difúzního znečištění v environmentálních vzorcích

 1. 1.
  0373071 - MBÚ 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Brennerová, Mária - Stavělová, M.
  Metodika stanovení difúzního znečištění v environmentálních vzorcích.
  [Methodology for detection of diffuse pollution in environmental samples.]
  Internal code: MET/1/2011 ; 2011
  Technical parameters: Dokument popisující postup při stanovení difúzního znečištění v českém i anglickém jazyce
  Economic parameters: Nově vyvinutá metodika, která specifikuje pojem difúzní znečištění a umožňuje určit, zda zkoumané ŽP je difúzně znečištěné či nikoliv
  R&D Projects: GA MŠk 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : diffuse pollution * qPCR * degradation genes
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Nově vyvinutý multikriteriální postup pro hodnocení míry kontaminace environmentálních vzorků (podz.voda, povrchová voda, sedimenty, zeminy) monoaromatickými a polyaromatickými organickými sloučeninami, který umožňuje rozhodnout, zda se v konkrétním případě jedná o difúzní znečištění, či nikoliv.Zjednodušeně lze konstatovat, že jako difúzně znečištěný je označen takový environmentální vzorek, u něhož byla zjištěna koncentrace některého z kontaminantů v koncentračním limitu kriterií A a B (dle Pokynu MŽP ČR z r.1996) a zároveň hodnota Biodegradačního potenciálu je vyšší než 100 funkčních genů v 1 ng izolované DNA.

  Newly developed methodology for multi criteria assessment of contamination in environmental samples (groundwater, surface water, sediments and soils) with aromatic organic compounds where additional limits for distinguishing between samples with threshold pollutant concentration are introduced, and decision taking about classifying of particular environment as diffuse-polluted or contamination-free. Diffuse pollution is comprehended as a long term contamination of the environment by very low concentration of pollutants due to variety of anthropogenic activities, thus leading to negative environmental impact including eutrophication, loss of biodiversity, silting of fish spawning grounds, and impacts on human health through drinking water or bathing water pollution. The diffuse pollution is not legislatively defined
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206234