Number of the records: 1  

Hodnocení vlastností pyrolyzovaných pryskyřic

 1. 1.
  0370083 - ÚFM 2012 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Halasová, M. - Chlup, Zdeněk - Strachota, Adam - Černý, Martin - Dlouhý, Ivo
  Hodnocení vlastností pyrolyzovaných pryskyřic.
  [Evaluation of properties of pyrolysed resins.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011 - sborník doktorské konference. Brno: ÚFM AV ČR Brno, 2011 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Šob, M.), s. 127-134. ISBN 978-80-87434-04-8.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů. Brno (CZ), 01.12.2011-02.12.2011]
  R&D Projects: GA ČR GA106/09/1101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507; CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : Polysiloxane resin * Pyrolysis * Indentation
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

  Práce popisuje mechanické vlastnosti materiálů připravených pyrolýzou z polysiloxanových pryskyřic. Polymerní prekurzory mely rozdílné chemické složení. Materiály popisované v této studii jsou předurčeny pro použití jako matrice vysokoteplotních vlákny vyztužených kompozitů. Instrumentovaný tvrdoměr sloužil k charakterizaci těchto materiálů. Závislost síly na hloubce vniknutí indentoru byla stanovena Martensova tvrdost a indentační modul pružnosti, dále byla určena Vickersova tvrdost z velikosti vtisku. Byl stanoven vliv poměru strukturních složek T a D v prekurzoru na mechanické vlastnosti. Vpichy byly pozorovány pomocí konfokálního mikroskopu.

  The presented work describes mechanical properties of materials prepared by pyrolysis of polysiloxane resins. The polymeric precursors had different chemical composition. Materials under investigation are predetermined as a matrix for high temperature resistant long fibre composites. An instrumented hardness tester was employed for materials characterisation. The Vickers hardness, Martens hardness and indentation elastic modulus were the key parameters determined from the load-indentation depth curves. Influence of the mechanical properties on the ratio of T and D was established. Indents were observed by using confocal laser microscope.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0203988

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.