Number of the records: 1  

Filosofie jako disent v demokratických Athénách

 1. 1.
  0352493 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Journal Article
  Daneš, Jaroslav
  Filosofie jako disent v demokratických Athénách.
  [Philosophy as a political dissent in democratic Athens.]
  Aithér. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 136-147. ISSN 1803-7860
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Athenian democracy * Athenian ideology * Plato
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Pro moderního čtenáře může znít velmi kuriózně sousloví disent v demokratické společnosti. Jak může být pluralitní a otevřená demokratická společnost uzavřenou a generovat nějaký disent? A přece se tak stalo v demokratických Athénách 5. a 4. století př. n. l. Filosofie neboli klasická politická teorie, jež inspirovala a fascinovala Evropu po celá staletí současnost nevyjímaje, se zrodila jako kritika fungování přímé athénské demokracie jako přímého výkonu vůle lidu. Tato kritika pochází většinou, téměř by se chtělo říci výlučně, z aristokratických pozic a jeví se být přitažlivou, protože se snaží ukázat iracionalitu a morální podřadnost demokratické myšlenky.

  Modern reader might be puzzled if he saw a connection between words dissent and democracy. Yet, the classical political theory of the 5th and 4th century Athens originated as a kind of the criticism of democratic values, procedure and eeocratic concept of civic education. This attack was launched mostly by Athenian aristocrats who tried to prove the irrationality of democracy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0191989