Number of the records: 1  

Preparation of Layered Double Hydroxides on Metal Supports

 1. 1.
  0337913 - ÚCHP 2010 IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Kovanda, F. - Mašátová, P. - Jirátová, Květa
  Preparation of Layered Double Hydroxides on Metal Supports.
  [Příprava LDH na kovových nosičích.]
  Book of Abstracts. -: -, 2009, s. 454. ISBN 978-88-7522-027-3.
  [International Clay Conference /14./. Castellaneta Marina (IT), 14.06.2009-20.06.2009]
  R&D Projects: GA ČR GA104/07/1400
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : LDHs * hydrothermal conditions * metal support
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  LDHs over metal supports were prepared under hydrothermal conditions aplying the reaction (100-160 °C, 24-168 hr). Properties of the LDHs and corresponding metal oxides were examined.

  LDH na kovových nosičích byly připraveny za hydrotermálních podmínek (100-160 °C, 24-168 h). Vlastnosti LDH a odpovídajících oxidů kovů byly vyhodnoceny.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181803
   
Number of the records: 1