Number of the records: 1  

On hyperbolic contact problems

 1. 1.
  0337172 - MÚ 2010 RIV SK eng J - Journal Article
  Bock, I. - Jarušek, Jiří
  On hyperbolic contact problems.
  [Hyperbolické kontaktní úlohy.]
  Tatra Mountains Mathematical Publications. Roč. 43, č. 2 (2009), s. 25-40. ISSN 1210-3195
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1075402
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : hyperbolic von Kármán system * variational inequality * elastic plate * penalization
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  We deal with hyperbolic variational inequalities modeling vibrations of two-dimensional structures with an obstacle. We focus on the plates with moderately large deflections. The nonlinear strain-displacements relations imply nonlinear elliptic parts of differential operators in considered problems. We distinguish two types of problems. In the first case only the deflections are considered with accelerations and the plane displacements are expressed using the Airy stress function. In the case of plane accelerations the full von K´arm´an system consisting of two equations and one variational inequality is considered. The existence of solutions is derived using the penalization method.

  Studují se hyperbolické variační nerovnice modelující vibrace dvourozměrných struktur s překážkou s cílem soustředit se na desky s mírným průhybem. Nelineární konstituční zákon přináší nelineární eliptickou část problému. V prvním případě se uvažují jen průhyby se zrychlením a posunutí je vyjádřeno s užitím Airyho funkce napjatosti. V případě rovinných zrychlení se uvažuje úplný von Kármánův systém. Existence řešení je odvozena s užitím penalizace.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181237
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Jarusek.pdf1220.7 KBPublisher’s postprintrequire
   
Number of the records: 1