Number of the records: 1  

Politický vývoj v Izraeli před šestidenní válkou v roce 1967

 1. 1.
  0332068 - OÚ 2010 RIV CZ cze J - Journal Article
  Zouplna, Jan
  Politický vývoj v Izraeli před šestidenní válkou v roce 1967.
  [Domestic politics prelude in Israel prior to the Six-Day-War of 1967.]
  Historický obzor. Roč. 20, 5/6 (2009), s. 114-128. ISSN 1210-6097
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90210515
  Keywords : Israel-history * Middle East-history * Jewish history
  Subject RIV: AB - History

  Předkládaná studie poukazuje na provázanost šestidenní války r 1967 s vnitropolitickými změnami, které se v izraelské společnosti odehrály v první polovině 60. let minulého století. Napětí, které provázelo dva poslední květnové týdny r. 1967, bylo přirozeným vyústěním nástupnické krize v zemi z let 1960-65, během níž došlo k roztržce uvnitř vládnoucí garnitury dominantní strany Mapaj. Spory a vnitropolitická krize v zemi tak byly do značné míry jedním z faktorů, které determinovaly reakci izraelské strany v podobě preventivního útoku.

  The paper deals with the personal and ideological divergences in the dominant Mapai party and their impact upon the decision-making process leading towards Israel’s entrance into the war of June 1967. Focusing upon the period from the second stage of the Lavon Affair in 1960 till D. Ben-Gurion’s retreat from the party in 1965, the paper compiles many of the existing secondary sources in order to demonstrate the close relation between the response of the Israeli political echelon in late May 1967 and the political instability provoked by the crisis over Ben-Gurion’s replacement in the first half of the 1960s.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177419

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.