Number of the records: 1  

Innovation Cultures: Challenge and Learning Strategy

 1. 1.
  0326759 - FLÚ 2010 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Filáček, Adolf
  Research and Innovation in the Czech Republic: Transformation and Evolution.
  [Výzkum a inovace v České republice: Transformace a evoluce.]
  Innovation Cultures: Challenge and Learning Strategy. Praha: Filosofia, 2009 - (Loudín, J.; Schuch, K.), s. 187-214. ISBN 978-80-7007-273-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : research and development * Czech Republic
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  The paper discusses some aspects of the situation in Research and Development sector in the Czech Republic, and its relations to science and research policy.

  Článek se zabývá některými aspekty situace v sektoru výzkumu a vývoje v České republice a jeho vztahem k politice vědy a výzkumu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173765