Number of the records: 1  

Interaction of biomacromolecules with surfaces viewed by electrochemical methods

 1. 1.
  0323259 - BFÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Dorčák, Vlastimil - Bartošík, Martin - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil - Heyrovský, Michael
  Interaction of biomacromolecules with surfaces viewed by electrochemical methods.
  [Interakce biomakromolekul s povrchy z pohledu elektrochemických metod.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 662-665. ISSN 1040-0397
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA ČR(CZ) GA203/06/1685; GA AV ČR(CZ) IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : catalytic hydrogen evolution * stripping current * mercury electrode
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.630, year: 2009

  Evolution of hydrogen on mercury electrodes, catalyzed by organic molecules, depends on applied stripping current. By altering the stripping current, the electrode process changes, which is probably due to dynamic character of the interaction between the catalyzing molecule and the surface. Moreover, this change becomes more prominent with larger molecules.

  Vylučování vodíku na rtuťové elektrodě, katalyzované organickými molekulami, závisí na rozpouštěcím proudu. Změnou tohoto proudu se mění i samotný elektrodový proces, zřejmě díky dynamickému charakteru interakce mezi katalyzující molekulou a povrchem. Navíc se tato změna stává výraznější při větších molekulách.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171272
   
Number of the records: 1