Number of the records: 1  

The X17.2 flare occurred in NOAA 10486: an example of filament destabilization caused by a domino effect

 1. 1.
  0321486 - ASU-R 2009 RIV FR eng J - Journal Article
  Zuccarello, F. - Romano, P. - Fárník, František - Karlický, Marian - Contarino, L. - Battiato, V. - Guglielmino, S.L. - Comparato, M. - Ugarte-Urra, I.
  The X17.2 flare occurred in NOAA 10486: an example of filament destabilization caused by a domino effect.
  [Erupce o velikosti X17.2 v aktivní oblasti NOAA 10486 : příklad destabilizace filamentu, způsobená domino-efektem.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 493, č. 2 (2009), s. 629-637. ISSN 0004-6361
  R&D Projects: GA AV ČR IAA300030701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10030501
  Keywords : Sun activity * magnetic fields * flares
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics
  Impact factor: 4.179, year: 2009

  The mechanisms responsible for eruptive flares have been investigated by many authors and it is now possible to distinguish between two main models: the standard model, that assumes that most of the energy is released, via magnetic reconnection, in the region hosting the core of a sheared magnetic field, and the breakout model, that assumes that the reconnection occurs at first in a magnetic arcade overlying the eruptive features. Aims In this paper we analyze the phenomena observed in NOAA 10486 before and duringan X17.2 flare occurred on Oct 28, 2003, in order to study the relationship between the pre-flare and the flare phase and to determine what model is the most suitable to interpret this event.

  Práce se zaměřila na otázku, který ze dvou známých modelů správně popisuje dynamické erupce – zda to je standardní model, u kterého se předpokládá magnetická rekonekce v oblasti nejvíce „střižných“ magnetických siločar, a tzv. „breakout“ model, u kterého je magnetická rekonekce umístěna do magnetické arkády nad erupcí. V práci je ukázáno, že vlastnosti studované erupce před jejím vznikem i během jejího průběhu nelze jednoduše popsat ani standardním, ani „breakout“ modelem a proto je navržen modifikovaný model - tzv. domino-efekt, kdy v několika postupných krocích probíhá destabilizace plasmy, vedoucí k erupci.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169998