Number of the records: 1  

Deformation and fracture behaviour of polyamide nanocomposites: The effect of clay dispersion

 1. 1.
  0321113 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Kelnar, Ivan - Baldrian, Josef - Šlouf, Miroslav
  Deformation and fracture behaviour of polyamide nanocomposites: The effect of clay dispersion.
  [Deformační a lomové chování polyamidových nanokompozitů: Vliv dispergace vrstevnatého silikátu.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 110, č. 6 (2008), s. 3752-3757. ISSN 0021-8995. E-ISSN 1097-4628
  R&D Projects: GA AV ČR KJB200500601
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : polyamide nanocomposite * toughness * montmorillonite
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.187, year: 2008

  This study describes the effect of the clay content and its dispersion on deformation and fracture behavior of polyamide nanocomposites. Two nanocomposite systems, intercalated and exfoliated nanocomposites containing layered silicate, were compared. They were prepared by melt-compounding of polyamide with sodium montmorillonite or organophilized montmorillonite. It has been shown that while the exfoliated structure imparts to the nanocomposite higher stiffness and strength, the toughness is inferior to the intercalated nanocomposite.

  Práce popisuje vliv podílu vrstevnatého silikátu a jeho stupně dispergace na deformační a lomové chování polyamidových nanokompozitů. Použitím vrstevnatých silikátů s různou povrchovou úpravou byly mísením v tavenině připraveny systémy s rozdílným stupněm dispergace nanoplniva, tj. jak interkalované, tak i exfoliované nanokompozity. Bylo prokázáno, že zatímco exfoliovaná struktura výslednému materiálu propůjčuje vyšší tuhost a pevnost, houževnatost exfoliovaných nanokompozitů je oproti intekalovaným nanokompozitům nižší.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0005073

   
   
Number of the records: 1