Number of the records: 1  

Experimental investigation of gas aerostatic bearings

 1. 1.
  0316140 - ÚT 2009 RIV SK eng J - Journal Article
  Steinbauer, P. - Šika, Z. - Kozánek, Jan - Šimek, J.
  Experimental investigation of gas aerostatic bearings.
  [Experimentální výzkum plynových aerostatických ložisek.]
  Acta Mechanica Slovaka. Roč. 3, - (2008), s. 769-776. ISSN 1335-2393
  R&D Projects: GA ČR GA101/06/1787
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : aerostatic bearing * experimental identification * measurement
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Aerostatic bearings are used both for low- and high-speed applications. For reliable operation of high-speed rotors it is necessary to have reliable data of the bearing dynamic properties. The paper discusses the experimental procedure of earostatic gas bearing measurement and methods of acquired data evaluation.

  Aerostatická ložiska jsou užívána pro aplikace s nízkými i vysokými otáčkami hřídele. Pro spolehlivou funkčnost vysokootáčkových hřídelů je nutná znalost dynamických vlastností těchto ložisek. V článku je popsána experimentální metodika měření aerostatických plynových ložisek a vyhodnocení získaných dat.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0166150
   
Number of the records: 1