Number of the records: 1  

Dějiny Skryjí

 1. 1.
  0313847 - ÚGN 2009 CZ cze M - Monography Chapter
  Halas, Petr
  Geologie Skryjí a okolí.
  [Geology of Skryje village and surroundings.]
  Dějiny Skryjí. Tišnov: Sursum, 2008 - (Šimek, T.; Hrádek, M.; Halas, P.; Lacina, J.), s. 14-16. ISBN 978-80-7323-166-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : geology * Bohemian Massif * moravosilezikum
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Členitý reliéf údolí řeky Loučky u Skryjí na Českomoravské vrchovině vyniká vysokou rozmanitostí geologického prostředí. Kapitola pojednává o geologické histroii a okolních horninách katastru Skryjí. Zvláštní pozornost je věnována geologickým zajímavostem a využití místních hornin v minulosti.

  Rugged topography of the Loučka river valley near Skryje village on Českomoravská vrchovina highlands is great at high biodiversity. The chapter discusses about geological history and surrounding rocks of the cadastre of Skryje. Geology interest and exploitation local rocks in history is described.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164547
   
Number of the records: 1