Number of the records: 1  

Supramolecular Carriers of Singlet Oxygen: Photosensitized Formation and

 1. 1.
  0309320 - ÚCHP 2009 RIV CH eng J - Journal Article
  Slavětínská, Lenka - Mosinger, Jiří - Kubát, Pavel
  Supramolecular Carriers of Singlet Oxygen: Photosensitized Formation and.
  [Supramolekulární nosiče singletového kyslíku: Fotosenzitivní tvorba a termální dekompozice endoperoxidů v přítomnosti cyklodextrinů.]
  Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. Roč. 195, č. 1 (2008), s. 1-9. ISSN 1010-6030. E-ISSN 1873-2666
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA ČR GA203/07/1424
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : singlet oxygen * diphenylanthracene endoperoxides * cyclodextrins
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.362, year: 2008

  Water-soluble 2,7-disulfonato-9,10-diphenylanthracene (2,7-dsDPA) and 2,6-disulfonato-9,10-diphenylanthracene (2,6-dsDPA) react with singlet oxygen O2produced by photosensitized reaction and form thermostable endoperoxides. The thermal decomposition of endoperoxides at higher temperatures leads to the production of O2. 2,7-dsDPA, 2,6-dsDPA and corresponding endoperoxides 2,7-dsDPAO2, 2,6-dsDPAO2 form 1:1 host–guest complexes with native cyclodextrins and 2-hydroxypropylated cyclodextrins. The binding constants depend on the cavity size and the functionalization of the primary face of CDs. The thermal stabilities of both endoperoxides in host–guest complexes with CDs and hpCDs are highly increased.

  Vodorozpustné 2,7-disulfonato-9,10-diphenylanthracene (2,7-dsDPA) and 2,6-disulfonato-9,10-diphenylanthracene (2,6-dsDPA) reagují se singletovým kyslíkem 1O2 produkovaným a tvoří termostabilní endoperoxidy.Thermální dekompozice endoperoxidů za vyšších teplot vede ke tvorbě 1O2. 2,7-dsDPA, 2,6-dsDPA a odpovídající endoperoxidy 2,7-dsDPAO2, 2,6-dsDPAO2 tvoří 1:1 host–guest komplexy s nativními cyklodextriny (CDs) a hydroxypropylovanými cyklodextriny (hpCDs). Vazebné konstanty závisejí na velikosti kavity a funkcionalizaci primary face CDs. Termální stability obou endoperoxidů v host–guest komplexech s CDs a hpCDs rostou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004657

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.