Number of the records: 1  

InAs/GaAs quantum dot structures covered by InGaAs strain reducing layer characterized by photomodulated reflectance

 1. 1.
  0306889 - FZÚ 2008 RIV CH eng J - Journal Article
  Hazdra, P. - Oswald, Jiří - Atef, M. - Kuldová, Karla - Hospodková, Alice - Hulicius, Eduard - Pangrác, Jiří
  InAs/GaAs quantum dot structures covered by InGaAs strain reducing layer characterized by photomodulated reflectance.
  [Struktury s InAs/GaAs kvantovými tečkami pokryté InGaAs pnutí redukující vrstvou charakterizované fotomodulovanou reflektancí.]
  Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. Roč. 147, - (2008), s. 175-178. ISSN 0921-5107. E-ISSN 1873-4944
  R&D Projects: GA AV ČR IAA100100719; GA AV ČR KJB101630601; GA ČR GA202/06/0718
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100521
  Keywords : optical properties * MOVPE * indium arsenide * gallium arsenide * quantum dots
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  Optical properties of MOVPE grown InAs quantum dots in GaAs covered by thin InxGa1−xAs strain reducing layer were studied by photomodulated reflectance and photoluminescence spectroscopy. The increasing In content in the strain reducing layer shifts the luminescence of quantum dots from 1.25 to 1.46 mum and narrows the photoluminescence linewidth. The strong photoluminescence red shift is caused both by the change of the band structure and the height of quantum dots which.

  Optické vlastnosti InAs kvantových teček připravených metodou MOVPE překryté InxGa1−xAs pnutí redukující vrstvou byly studovány fotomodulovanou reflekční a luminiscenční spektroskopií. S rostoucím obsahem In v InxGa1−xAs krycí vrstvě dochází k posuvu emisní vlnové délky od 1,25 do 1,46 mum a zužování emisních linií. Velký posun emise je způsoben změnou pásové struktury a změnou výšky kvantových teček.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159792

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.