Number of the records: 1  

Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku

 1. 1.
  0122407 - ARUB-Q 20033043 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Stuchlík, Stanislav
  Počátek doby železné pod Pavlovskými vrchy.
  [The beginning of the Iron Age below the Pavlov Hills.]
  80-86023-27-3. In: Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Brno: Archeologický ústav Brno, 2002 - (Stuchlík, S.), s. 223-236. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno., 20
  R&D Projects: GA MK PK96P03OPP013
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Old Iron Age * development of the settlement
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  V příspěvku je publikován vývoj osídlení, naleziště a nálezy pod Pavlovskými vrchy v době halštatské.

  This article presents the development of the settlement, the localities and the finds in the Old Iron Age below the Pavlov Hills and surroundings.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020686

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.