Number of the records: 1  

Bylany Varia 2

 1. 1.
  0121598 - ARU-G 20020088 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Květina, Petr
  Příspěvek k otázce formativních procesů archeologického materiálu.
  [Contribution to the problem of formative processes of refuse from Neolithic sites.]
  Bylany Varia 2. Praha: Archeologický ústav, 2002 - (Pavlů, I.), s. 21-38. ISBN 80-86124-33-9
  R&D Projects: GA AV ČR KSK8002119
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : formation processes of refuse * LBK settlement * neolithic
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Cílem příspěvku bylo pokusit se naznačit řešitelnost otázky formativních procesů archeologického materiálu. Analýza artefaktuální výplně objektu 45 z Úhřetic dokládá, že keramika se do jámy dostávala v pravidelných intervalech, což odpovídá etnografickým sledováním míry keramické fragmentarizace u předindustriálních společností.

  The primary aim of this contribution is to indicate possible answers to questions involving archaeological site formation processes. Analysis of artifacts found in the fill of feature 45 from Úhřetice, suggests that ceramics become deposited in pits in regular intervals, a finding which agree with ethnographic observations of ceramic fragmentation in pre-industrial societies.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019889

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.