Number of the records: 1  

Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials

 1. 1.
  0106025 - USMH-B 20040038 RIV NL eng J - Journal Article
  Hanzlík, J. - Jehlička, J. - Šebek, O. - Weishauptová, Zuzana - Machovič, V.
  Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials.
  [Vícesložková adsorpce Ag(I), Cd(II) a Cu(II) na přírodních uhlíkatých materiálech.]
  Water Research. Roč. 38, č. 8 (2004), s. 2178-2184. ISSN 0043-1354. E-ISSN 1879-2448
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3111306
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : competetive adsorption * silver * kadmium
  Subject RIV: DD - Geochemistry
  Impact factor: 2.304, year: 2004

  Adsorption of silver, cadmium and cooper from aqueous solutions by natural carbonaceous materials was investigated. Adsorption was tested on a single-component system and on the binary and ternary mixtures. The adsorption of metals is affected by the presence of other ions in solution. Total metal uptake was considerably higher in a mixture than single ion adsorption.

  Byla studována sorpce Ag, Cd a Cu na přírodních uhlíkatých materiálech. Adsorpce byla testována v jednosložkovém systému a v binárních a ternárních směsích a bylo zjištěno, že je pozitivně ovlivněna přítomností ostatních iontů v roztoku. Použité materiály mají rozdílnou sorpční schopnost.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013208

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.