Number of the records: 1  

Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese

 1. 1.
  0105506 - UDU-I 20043063 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hlobil, Ivo
  Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese.
  [Three Gothic Paintings from the Collection of Jindřich Waldes.]
  Umění = Art. Roč. 52, č. 4 (2004), s. 369-371. ISSN 0049-5123
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8033913
  Keywords : Middle Ages * Czech Gothic painting * painting on wood
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  Text pojednává o třech v současnosti v Čechách téměř neznámých gotických obrazech: Stětí světice, Kristus na Olivetské hoře a Seslání Ducha svatého. Tato díla se dříve nacházela ve sbírce Jindřicha Waldese a dnes jsou v zahraničí. Vzhledem ke zprávě o jejich zařazení do aukčního prodeje a ke skutečnosti, že jsou úzce spojena s českým deskovým malířstvím první poloviny 15. století, je podle autora žádoucí, aby se stala součástí kolekce Národní galerie v Praze.

  The text treats three Gothic paintings that are, at present, virtually unknown in the Czech Republic: The Beheading of a Saint, Christ on the Mount of Olives and the Descent of the Holy Spirit. The works used to be part of the collection of Jindřich Waldes and today are outside the country. Considering that they will be sold at auction, and that they are closely connected with Bohemian painting on wood in the first half of the 15th century, they should, according to the author, be acquired for the collection of the National Gallery in Prague.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012749

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.