Number of the records: 1  

Dechlorination Ability of Municipal Waste Incineration Fly Ash for Polychlorinated Phenols

 1. 1.
  0104865 - UCHP-M 20040119 RIV GB eng J - Journal Article
  Vlková, Leona - Pekárek, Vladimír - Pacáková, V. - Karban, Jindřich - Bureš, M. - Štulík, K.
  Dechlorination Ability of Municipal Waste Incineration Fly Ash for Polychlorinated Phenols.
  [Dechlorační schopnost popílků ze spalování komunálního odpadu pro polychlorované fenoly.]
  Chemosphere. Roč. 56, č. 10 (2004), s. 935-942. ISSN 0045-6535. E-ISSN 1879-1298
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4072206; GA MŠMT 1P04OE156
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : chlorophenols * de novo synthesis * fly ash
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 2.359, year: 2004

  Pathways of pentachlorophenol dechlorination have been investigated on municipal waste incineration fly ash at 200 °C under nitrogen atmosphere. Thermodynamic calculations have been carried out for these dechlorination conditions using the method of total Gibbs energy minimization for the whole system consisting of gaseous components, i.e., chlorinated phenols, phenol, hydrogen chloride and the Cu3Cl3 trimer and of solid Cu2O and CuCl2 components. The effects of water, temperature and of the amounts of the reaction components on the thermodynamic equilibrium have been discussed and the experimental results compared with the calculated thermodynamic data.

  Byly zkoumány dechlorační cesty pentachlorfenolu na popílku ze spalovny komunálních odpadů při teplotě 200 C v dusíkové atmosféře. Byly provedeny termodynamické výpočty spočívající v minimalizaci totální Gibsovy energie pro dané systémy. Byl diskutován vliv vody, teploty a množství reakčních komponent na termodynamickou rovnováhu. Experimentální výsledky byly porovnány s výpočty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012126

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.