Number of the records: 1  

Trimethylsilylcyclopentadienes with Polyfluorinated Ponytails and Mono- and Bis(?5-cyclopentadienyl)titanium(IV) Complexes Derived from Them

 1. 1.
  0104797 - UCHP-M 20040051 RIV US eng J - Journal Article
  Čermák, Jan - Červenková Šťastná, Lucie - Sýkora, Jan - Císařová, I. - Kvíčala, J.
  Trimethylsilylcyclopentadienes with Polyfluorinated Ponytails and Mono- and Bis(?5-cyclopentadienyl)titanium(IV) Complexes Derived from Them.
  [Trimethylsilylcyklopentadieny s polyfluorovanými ohony and mono- a bis(h5-cyklopentadienyl)titaničité komplexy od nich odvozené.]
  Organometallics. Roč. 23, č. 12 (2004), s. 2850-2854. ISSN 0276-7333. E-ISSN 1520-6041
  R&D Projects: GA ČR GA203/99/M037; GA AV ČR IAA4072203; GA AV ČR IAA4072005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : molecular structure * organometallic chemistry * methodology
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Impact factor: 3.196, year: 2004

  All the cyclopentadienes were found, in analogy with similar known compounds, to be mixtures of isomers between which prototropic and on the NMR time scale fast metallotropic shifts occurred, as confirmed by variable-temperature 1H and 13C NMR. The reaction of 4 with TiCl4 gave Ti(IV) complex [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}TiCl3] (5), whereas the reaction of [(C5H4SiMe3)TiCl3] with lithium salts of 1 and 2 yielded complexes [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (6) and [{5-C5H3(Si(CH3)2CH2CH2C8F17)2}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (7), respectively. The results show the applicability of fluorous chemistry methodology in early transition metal organometallic chemistry

  V analogii s podobnými známými sloučeninami bylo zjištěno, že všechny cyklopentadieny jsou směsi izomerů, mezi kterými probíhají prototropní a na NMR časové škále rychlé metalotropní posuny, což bylo potvrzeno 1H and 13C NMR spektroskopií za proměnné teploty. Reaction 4 s TiCl4 dává Ti(IV) komplex [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}TiCl3] (5), zatímco reakce [(C5H4SiMe3)TiCl3] s lithnými solemi 1 a 2 poskytla komplexy [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (6) and [{5-C5H3(Si(CH3)2CH2CH2C8F17)2}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (7). Výsledky ukazují na aplikovatelnost metodologie fluorové chemie v chemii přechodných kovů z počátku periody
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012062

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.