Number of the records: 1  

Sensitive electrochemical detection of native and aggregated alpha-synuclein protein involved in Parkinson's disease

 1. 1.
  0104692 - BFU-R 20043074 RIV US eng J - Journal Article
  Masařík, Michal - Stobiecka, A. - Kizek, René - Jelen, František - Pechan, Zdeněk - Hoyer, W. - Jovin, T. - Subramaniam, V. - Paleček, Emil
  Sensitive electrochemical detection of native and aggregated alpha-synuclein protein involved in Parkinson's disease.
  [Elektrochemická analýza nativního a agregovaného alfa-synucleinu, proteinu, který se účastní na neurodegenerativních změnách vedoucích k Parkinsonově chorobě.]
  Electroanalysis. Roč. 16, 13-14 (2004), s. 1172-1181. ISSN 1040-0397. E-ISSN 1521-4109
  R&D Projects: GA ČR GA204/03/0566
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : electrochemistry of proteins * alpha-synuclein aggregation * adsorptive transfer stripping
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.038, year: 2004

  The aggregation of alpha-synuclein, a 14 kDa protein, is involved in several human neurodegenerative disorders, including Parkinson's disease. We studied native and in vitro aggregated alpha-synuclein by circular dichroism (CD), atomic force microscopy (AFM) and electrochemical methods. We used constant current chronopotentiometric stripping analysis (CPSA) to measure hydrogen evolution catalyzed by alpha-synuclein (peak H) at hanging mercury drop electrodes (HMDE) and square-wave stripping voltammetry (SWSV) to monitor tyrosine oxidation at carbon paste electrodes (CPE). To decrease the volume of the analyte, most of the electrochemical measurements were performed by adsorptive transfer (medium exchange) from 3 - 6 muL drops of alpha-synuclein samples.

  Agregace alpha-synucleinu je proces, který se vyskytuje u několika lidských neurodegenerativních onemocněních včetně Parkinsonovy choroby. V tomto článku je popsána studie nativního a in vitro agregovaného alpha-synucleinu pomocí dvou běžně používaných metod - cirkulárního dichroismu a atomové silové mikroskopie a pomocí elektrochemických metod. Z elektrochemických metod jsme ke studiu použili jednak chronopotenciometrickou rozpouštěcí analýzu (CPSA) k měření tzv. píku H (jehož podstatou je katalytické vylučování vodíku) na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE), a dále „square-wave“ rozpouštěcí voltametrii (SWSV) k měření oxidace tyrosinu na uhlíkové pastové elektrodě (CPE). Abychom co nejvíce snížili objem měřeného vzorku, využili jsme k detekci alpha-synucleinu adsorpční přenosovou techniku, která umožňuje analýzu z 3-6 muL roztoku zkoumané látky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011958

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.