Number of the records: 1  

Pringsheim's living legacy: CCALA, CCAP, SAG and UTEX culture collections of algae

 1. 1.
  0104155 - BU-J 20045011 RIV DE eng J - Journal Article
  Day, J. G. - Lukavský, Jaromír - Friedl, T. - Brand, J. J. - Campbell, CH. N. - Lorenz, M. - Elster, Josef
  Pringsheim's living legacy: CCALA, CCAP, SAG and UTEX culture collections of algae.
  [Živý odkaz Pringsheimův: CCALA, CCAP, SAG a UTEX sbírky kultur řas.]
  Nova Hedwigia. Roč. 79, 1-2 (2004), s. 27-37. ISSN 0029-5035. E-ISSN 2363-7188
  R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114
  Keywords : cyanobacteria * algae * Pringsheim * algal collections
  Subject RIV: EF - Botanics
  Impact factor: 0.594, year: 2004

  The roles of culture collections are pivotal to the ability of the scientific community to undertake high quality science. They provide consistency and quality, traceable source material and information. In addition, they provide a store of well characterised diversity for research and/or exploitation. Without collections, comparative research on cultures is at best problematic and in many cases impossible. Worldwide there are hundreds of algal collections in specialized laboratories and institutes. However, it is the major service collections that form the "backbone"of the curatorial and service roles for the phycological community as a whole. Four of the largest culture collections: CCALA, CCAP, SAG and UTEX can all trace their origins back to the pioneering work of Prof E.G. Pringsheim. His work and the inspiration he provided to others have ensured that these collections continue to develop to fulfil the requirements of current and future generations of phycologists.

  Sbírky kultur hrají zásadní roli ve schopnosti vědecké komunity produkovat vysoce kvalitní vědu. Zajišťují konzistenci a kvalitu, definovaný zdroj materiálu a informace, ale i zásobu dobře definované rozmanitosti pro výzkum a využití. Bez sbírek by srovnávací výzkum na kulturách byl přinejmenším problematický až nemožný. Ve světě existují stovky sbírek řas ve specializovaných laboratořích a ústavech, několik sbírek však jsou "základní kameny" pro svoji poručenskou a servisní roli pro celou algologickou komunitu. Čtyři největší sbírky kultur CCALA, CCAP, SAG a UTEX odvozují svůj původ od pionýrské práce prof. E.G. Pringsheima. Jeho práce a inspirace pro druhé zajistila, že tyto sbírky trvají a rozvíjí se tak aby uspokojily současné i budoucí požadavky algologů. Tato publikace rýsuje obrysy hodnot řasových sbírek pro uživatele a zasazuje je do historického kontextu světového vývoje v izolaci a kultivaci na začátku dvacátého století
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011436

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.