Number of the records: 1  

Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic

 1. 1.
  0103881 - GLU-S 20043036 RIV CZ eng J - Journal Article
  Žigová, Anna - Šrein, Vladimír - Šťastný, Martin
  Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic.
  [Evoluce půdního pokryvu v chráněných územích České republiky v období holocénu.]
  Acta Montana Series AB. Roč. 132, č. 12 (2003), s. 1-6. ISSN 1212-1576
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA3013005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : Holocene evolution of the soil cover * protected landscape areas * parent material
  Subject RIV: DF - Soil Science

  A network of soils profiles represent the database and long-term standard for the monitoring of soil cover changes in the Protected Landscape Areas of the Czech Republic. The soils were characterized on the basis of detailed analyses of individual soils and was defined the basic features their Holocene evolution. The most widespread soil type in the studied protected areas is Cambisol. The comparison of individual soil types in the protected areas and agriculture landscape are showed that the evidence of anthropogenic factor in the pedogenesis in the Holocene is the most notably in the Luvisol.

  Síť půdních profilů představuje databázi půdních profilů sloužících jako standardy pro dlouhodobé sledování změn půdního pokryvu v chráněných územích. Na základě detailních charakteristik půd byly určeny základní črty jejich vývoje v holocénu. Nejrozšířenějším půdním typem v chráněných územích je kambizem. Porovnáním jednotlivých půdních typů v chráněných územích a zemědělské krajině byly získány důkazy o roli antropogenního faktoru v evoluci půd v období holocénu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011183

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.