Number of the records: 1  

Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci

 1. 1.
  0103804 - ARUB-Q 20043065 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Drobilíková, P. - Hašek, Vladimír - Hlobil, I. - Zapletal, J.
  Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci.
  [A sacral building in the Smaal yard adjacent to the cathedral of St. Václav in Olomouc.]
  Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004 - (Hašek, V.; Nekuda, R.; Ruttkay, M.), s. 67-76. Ve službách archeologie, 5. ISBN 80-7275-051-8.
  [Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii /6./. Brno (CZ), 20.05.2003-23.05.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Moravia Olomouc * cathedral of St. Václav * geophysical survey
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá a 11m široká). Stopy prehistorického osídlení byly nalezeny v několika sondách a jamách (ve druhé polovině 9. stol. n.l. byly postaveny kamenné valy s železnými pruty). Před zdí nalezen násep s nánosy od poč. 10. do 12. stol. Na skládce bylo nalezeno pohřebiště z 11. stol., množství zvířecích kostí atd. Počátkem 12. stol. byla postavena malá sakrální budova, existující pár let - zdemolována v roce 1131, kdy začala výstavba katedrály.

  This article describes the finding of a sacral building - a small church (found in a Small yard adjacent to the cathedral of St. Václav). Geophysical survey over the area determined substantial features of the church - 14 m long and 11 m wide. Our results have revealed about the archaeological history of this place, in the second half of the 9th century AD there was constructed a sacral stone mound with iron ingots, around the mound was a clay - and - timber wall reinforced by stone elements. A large midden was found in front of the walls, with deposits from the 10th through the beginning of the 12th century. In the midden was found a burial from the 11th century and a huge quantity of sherds, animal bones, etc. On a destroyed part of the walls was constructed a small sacral building at the beginning of the 12th century, demolished in 1131, when the cathedral´s construction began.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011110

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.