Number of the records: 1  

Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part I - Experimental modal analysis and FE modelling of basic vibration properties

 1. 1.
  0103546 - UT-L 20040052 RIV CZ eng J - Journal Article
  Horáček, Jaromír - Veselý, Jan - Pešek, Luděk - Vohradník, M.
  Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part I - Experimental modal analysis and FE modelling of basic vibration properties.
  [Dynamické vlastnosti lebky člověka: část 1 - experimentální modální analýza a konečnoprvkové modelování základních vibračních charakteristik.]
  Engineering Mechanics = Inženýrská mechanika. Roč. 11, č. 2 (2004), s. 139-158. ISSN 1210-2717
  R&D Projects: GA ČR GV106/98/K019
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : biomechanics of human head * biomechanics of voice and hearing * phoniatry
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Experimental investigation of the frequency modal and damping characteristics and finite element (FE) modelling of the basic vibration properties of the human skull is presented. The frequency dependent transfer functions between selected, anthropologically important points on the skull are studied. The influence of the soft brain tissue was approximately simulated. The FE model of was developed from the CT scanning of the skull. The FE model is verified measurements of fundamental frequency - modal characteristics and the transfer functions for selected points on the skull.

  Příspěvek se zabývá studiem frekvenčně-modálních a tlumících vlastností lidské lebky a jejich modelováním metodou konečných prvků (MKP). Publikovány jsou frekvenčně závislé přenosové funkce mezi vybranými, antropologicky významnými body na lebce. Simulovány byly rovněž účinky měkkých mozkových tkání. MKP model lebky byl vytvořen z CT snímků a ověřen měřením vlastních frekvencí, tvaru kmitání a přenosových funkcí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010853

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.