Number of the records: 1  

Quasi-Normative Approach to Housing Affordability

 1. 1.
  0103128 - SOU-Z 20043187 RIV GB eng C - Conference Paper (international conference)
  Lux, Martin
  Quasi-Normative Approach to Housing Affordability.
  [Kvazinormativní přístup k finanční dostupnosti bydlení.]
  The ENHR International Housing Conference. Cambridge: Cambridge, 2004, s. 1-25.
  [ENHR International Housing Conference. Cambridge (GB), 02.07.2004-06.07.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : housing * affordability * rent policy
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  The paper brings alternative view on the problem of housing affordability based on results of extensive econometric simulations of public costs of alternative rent levels in social (rent-controlled) housing. The simulation model can be used as a practical tool to direct rent policies in both developed and transition countries. The results for Scotland and the Czech Republic were also presented

  Materiál přináší alternativní pohled na problematiku finanční dostupnosti bydlení na základě výsledků rozsáhlých ekonometrických simulací veřejných výdajů na alternativní výše nájemného v sociálním bydlení (s kontrolovaným nájemným). Simulační model je možné využít jako praktický nástroj k řízení politiky v oblasti nájemného v rozvinutých i transformačních zemích. Studie obsahuje výsledky za Skotsko a Českou republiku
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010459

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.