Number of the records: 1  

Přirozená reprodukce ryb dolních úseků řek Moravy a Dyje

 1. 1.
  0101676 - UBO-W 20040034 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Valová, Z. - Jurajda, Pavel
  Přirozená reprodukce ryb dolních úseků řek Moravy a Dyje.
  [The natural fish reproduction of lowland stretches of Morava and Dyje rivers.]
  7. Česká ichtyologická konference. Vodňany: VÚRH JU, 2004 - (Vykusová, B.), s. 204-207. ISBN 80-85887-50-9.
  [Česká ichtyologická konference /7./. Vodňany (CZ), 06.05.2004-07.05.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAB6093106; GA ČR GA524/02/0924; GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : fish reproduction * River Dyje * River Morava
  Subject RIV: EG - Zoology

  Produktivita aluviálních toků je přímo závislá na spojení hlavního koryta řeky s bočními rameny a na periodických záplavách inundačního území. Záplavová oblast velkých řek tak představuje důležitou oblast pro výtěr a odrůstání ryb. Výskyt tohoročních ryb je velmi důležitým ukazatelem efektivnosti přirozené reprodukce v daném toku. Přirozená rybí reprodukce byla sledována ve třech různě modifikovaných úsecích dvou nížinných řek Moravy a Dyje. Cílem studie bylo zhodnotit stav 0+ juvenilních rybích společenstev a tím i úspěšnost přirozené reprodukce ryb v těchto tocích.

  Lowland rivers decreased their habitat diversity and get an uniform character due to their regulation and channelisation. This modifications affected the natural fish reproduction. The efficiency of natural fish reproduction was studied using Point Abundance Sampling strategy by electrofishing in three differently modified stretches of two adjacent lowland rivers in the late summer of 1999-2003.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009085

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.