Number of the records: 1  

Aggregation and Photophysical Properties of Water-Soluble Sapphyrins

 1. 1.
  0101101 - UFCH-W 20040107 RIV NL eng J - Journal Article
  Kubát, Pavel - Lang, Kamil - Zelinger, Zdeněk - Král, V.
  Aggregation and Photophysical Properties of Water-Soluble Sapphyrins.
  [Agregace a fotofyzikální vlastnosti ve vodě rozpustných safyrinů.]
  Chemical Physics Letters. Roč. 395, - (2004), s. 82-86. ISSN 0009-2614. E-ISSN 1873-4448
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4040110
  Keywords : water-soluble * sapphyrins * photophysical
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.438, year: 2004

  Aggregation and photophysical properties of three sapphyrins in methanolic and aqueous solutions were studied by UV/Vis, emission, resonance light scattering and laser kinetic spectroscopies. The relative abundance of various types of aggregates depends mainly on the structure of sapphyrin, solvent and temperature. The formation of stacked dimers is related to negative entropy and enthalpy changes and it is controlled mainly by electrostatic interactions between the positively charged sapphyrin unit and negative substituents attached to the periphery. Excitation of the sapphyrin H-dimers leads to the formation of the triplet states of the sapphyrin monomers. The quantum yields of the singlet oxygen in methanol vary between 0.30 - 0.33 and are independent of substitution.

  Agregace a fotofyzikální vlastnosti tří safyrinů byly studovány UV/Vis spektroskopií, emisní spektroskopií, resonačním rozptylem světla a laserovou kinetickou spektroskopií. Relativní výskyt jednotlivých typů agregátů závisí hlavně na struktuře safyrinu, rozpouštědle a teplotě. Tvorba H-dimerů je spojena s negativními změnami entropie a entalpie a je řízena hlavně elektrostatickými silami mezi kladně nabitým safyrinovým jádrem a zápornými skupinami. Excitace H-dimerů vede k tvorbě tripletních stavů monomerního.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000029

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.