Number of the records: 1  

Afterglow Studies of H3+(v=0) Recombination using Time Resolved cw.Diode Laser Cavity Ring-Down Spectroscopy

 1. 1.
  0101085 - UFCH-W 20040088 RIV NL eng J - Journal Article
  Macko, P. - Bánó, G. - Hlavenka, P. - Plašil, R. - Poterya, V. - Pysanenko, A. - Votava, Ondřej - Johnsen, R. - Glosík, J.
  Afterglow Studies of H3+(v=0) Recombination using Time Resolved cw.Diode Laser Cavity Ring-Down Spectroscopy.
  [Afterglow studie rekombinace iontu H3+ (v=0) s použitím časově rozlišené cavity-ringdown spektroskopie.]
  International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 233, 1/3 (2004), s. 299-304. ISSN 1387-3806. E-ISSN 1873-2798
  R&D Projects: GA ČR GA205/02/0610; GA ČR GA202/02/0948
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : recombination * H-3(+) ions * cavity ring-down
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.235, year: 2004

  The recombination of spectroscopically identified H-3(+)(upsilon = 0) ions with thermal electrons has been studied in pulsed afterglow plasma by means of an infrared cavity ring-down spectrometer (CRDS). Time-resolved measurements of the H-3(+)(upsilon = 0) density were carried out in helium buffer gas with small admixtures of argon and hydrogen. The gas temperature was similar to330K, and the total pressure ranged from 8 to 16 mbar. The CRDS signal on the upsilon(2) = 3 <-- 0 transition of H-3(+) (lambda = 1.4 mum) was monitored as a function of time during the discharge aftergalow. Since the absorption cross-section is known, the decay of the H-3(+)(upsilon = 0) number density and hence, the recombination coefficient can be deduced. At hydrogen number densities [H-2] = 1 x 10(14) to 8 x 10(14) cm(-3) the measured recombination rate coefficient was found to be alpha = (1.6 +/- 0.6) x 10(-7) cm(3) s(-1).

  Rekombinace spektroskopicky identifikovaného iontu H3+ (v=0) s termálními elektrony byla studována v pulsní afterglow plasmě s použitím infračerveného cavity-ringdown spektrometru (CRDS). Časově rozlišená měření byla prováděna v plynném heliu s přídavky malého množství argonu a vodíku. Teplota plynu byla ~ 330K, a celkový tlak byl v rozmezí od 8 do 16 mbar. Signál CRDS na přechodu .nu.2=3<--0 iontu H3+ (.lambda. = 1.4um) byl monitorován v závislosti na čase v průběhu afterglow fáze výboje. Jelikož absorpční průřez je známý, úbytek koncetrace částic a tedy rekombinační koeficient může být určen. Pro koncetraci vodíku v rozmezí 1x1014 až 8x1014 cm-3 má změřený rekombinační koeficient hodnotu .alpha.=(1.6±0.6)x10-7cm3s-1.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008552

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.