Number of the records: 1  

Encyclopedia of Supramolecular Chemistry

 1. 1.
  0101081 - UFCH-W 20040084 RIV US eng M - Monography Chapter
  Čejka, Jiří
  Zeolites: Structures and Inclusion Properties.
  [Zeolity: jejich struktura a vlastnosti.]
  Encyclopedia of Supramolecular Chemistry. New York: Marcel Dekker, 2004, s. 1623-1630
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4040001; GA ČR GA104/02/0571; GA ČR GA203/03/0804
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : zeolites * mesoporous molecular sieves * inclusion compounds
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Zeolite-based molecular sieves represent one of the most important groups of crystalline inorganic materials, with a great potential for application as adsorbents, ion-exchangers and heterogeneous catalysts. The first natural zeolite, stilbite, was discovered about 250 years ago by Swedish mineralogist Crønsted who showed that this mineral released water upon heating and thus this mineral was named zeolite after Greek zeo (to boil) and lithos (stone). Since that time, about 50 natural zeolites have been found in different parts of the world [1].

  Dominantní postavení v katalytických aplikacích v chemickém průmyslu zaujímá skupina anorganických materiálů - zeolitických molekulových sít, na bázi krystalických hlinitokřemičitanů. Tyto materiály našly velké uplatnění nejen jako heterogenní katalyzátory, ale také jako sorpční materiály a iontoměniče. První přírodní zeolit, stilbit, byl objeven švédským mineralogem A. F. Crønstedem roku 1756 (poprvé se jej podařilo připravit synteticky až o sto let později, roku 1862). Crønsted si všiml, že při zahřívání tento minerál vratně uvolňuje vodu, a proto jej pojmenoval zeolit podle řeckého zeo (var) a lithos (kámen). Od té doby bylo nalezeno více než 50 přírodních zeolitů v různých částech světa.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008548

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.