Number of the records: 1  

A constitutively active cryptochrome in Drosophila melanogaster

 1. 1.
  0100929 - ENTU-I 20043050 RIV US eng J - Journal Article
  Dissel, S. - Codd, V. - Fedič, Robert - Garner, K. J. - Costa, R. - Kyriacou, C. P. - Rosato, E.
  A constitutively active cryptochrome in Drosophila melanogaster.
  [Konstitutivně aktivní cryptochrom u octomilky, Drosophila melanogaster.]
  Nature Neuroscience. Roč. 7, č. 8 (2004), s. 834-840. ISSN 1097-6256. E-ISSN 1546-1726
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KSK5052113
  Keywords : Circadian clock * behavioral rhythms * light
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 16.980, year: 2004

  Light-activated cryptochrome (CRY) regulates circadian photoresponses in Drosophila melanogaster. Removing the carboxy (C) terminus to create CRYDelta produces, in yeast, a light-independent, constitutively active form. Here we show that flies overexpressing CRYDelta have a longer free-running period of locomotor activity, as well as altered cycling kinetics of the clock proteins timeless (TIM) and period (PER)

  Světlem aktivovaný cryptochrom (CRY) cirkadiánní odpověď na světlo u octomilky. Odstranění karboxylového (C) konce CRY molekuly vytvoří na světle nezávislou, konstitutivně aktivní formu CRY. V této práci jsme prokázali, že drozofily se zvýšenou expresí této zkrácené formy CRY mají delší endogenní periodu pohybové aktivity a změněnou kinetiky cyklování cirkadiánních proteinů TIM a PER
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008405

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.