Number of the records: 1  

Nanogranular Co-Al-O films prepared by laser ablation

 1. 1.
  0100729 - FZU-D 20040452 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Chayka, Oleksandr - Kraus, Luděk - Fendrych, František - Kocourek, Tomáš - Jelínek, Miroslav
  Nanogranular Co-Al-O films prepared by laser ablation.
  [Nanogranulární vrstvy Co-Al-O připravené laserovou ablací.]
  Nano'03. Brno: VUT Brno, 2003 - (Šandera, P.), s. 93-97. ISBN 80-214-2527-X.
  [NANO'03. Brno (CZ), 21.10.2003-23.10.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1010204
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : laser deposition * thin films * magnetic layers
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  The measurements of magnetic and transport properties of the films deposited by laser ablation show that the films prepared on room temperature substrates consist of single-domain nanosized Co particles embeded in an insulating matrix.The films deposited on heated substrates show two orders lower resistance and their MR is one order smaller. This can be explained by the appearance of metallic type conductivity in a network of particles that is presumably due to coalescence of the grains

  Měření magnetických a transportních vlastností nanogranulárních vrstev nanesených laserovou ablací ukazují, že vrstvy připravené na podložky při pokojové teplotě sestávají z jedno-doménových Co částic, nanometrických rozměrů, vnořených do izolační matrice. Vrstvy nanesené na vyhřívané podložky vykazují o dva řády vyšší odpor a jejich magnetorezistence je o řád nižší. Toto chování může být vysvětleno vznikem kovové povahy vodivosti v síti částic, která pravděpodobně vzniká koalescencí zrn
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008221

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.