Number of the records: 1  

Informational Cathegorical Data Clustering

 1. 1.
  0098540 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Hora, Jan
  Informational Cathegorical Data Clustering.
  [Informační shlukování kategoriálních dat.]
  Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika ČVUT, 2007, s. 57-66. ISBN 978-80-01-03913-7.
  [Doktorandské dny 2007. Praha (CZ), 16.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA102/07/1594; GA MŠMT 1M0572
  Grant - others:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : EM algorithm * distribution mixtures * cluster analysis * cathegorial data
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

  The EM algorithm has been used repeatedly to identify latent classes in categorical data by estimating finite distribution mixtures of product components. Unfortunately, the underlying mixtures are not uniquely identifiable and, moreover, the estimated mixture parameters are starting-point dependent. For this reason we use the latent class model only to define a set of ``elementary'' classes by estimating a mixture of a large number components. As such a mixture we use also an optimally smoothed kernel estimate. We propose a hierarchical ``bottom up'' cluster analysis based on unifying the elementary latent classes sequentially. The clustering procedure is controlled by minimum information loss criterion.

  Shlukování kategoriálních dat je často řešeno hledáním tzv. latentních tříd pomocí EM algoritmu. Tento přístup ovšem závisí na počátečním řešení a naráží na problém neidentifikovatelosti směsi. Popisovaná metoda vyhledává shluky nikoliv jako jednotlivé komponenty směsi jako v případě latentních tříd, ale jako podsměsi vzniklé sloučením několika jednoduchých tříd z odhadnuté distribuční směsi s vyšším počtem komponent. Extrémní variantou takové směsi může být jádrový odhad, jehož optimální vyhlazení je v práci popsáno. V práci je dále představena metoda hierarchického shlukování s kritériem nejmenší informační ztráty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157420

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.