Number of the records: 1  

Zpracování dat epochových GPS měření na regionální geodynamické síti Západní Sudety

 1. 1.
  0096101 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Grácová, Milada - Schenk, Vladimír - Mantlík, František
  Zpracování dat epochových GPS měření na regionální geodynamické síti Západní Sudety.
  [Processing of the GPS epoch measurements at the regional geodynamic network West Sudeten.]
  [textový dokument - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 1,06MB
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Regionální GPS síť Západní Sudety je součástí sítě GEONAS – Geodynamická síť Akademie věd České Republiky a byla založena USMH AV ČR, v.v.i. v roce 2001 v severovýchodní části Českého masivu. Síť má 11 observačních stanovišť na kterých v letech 2001 – 2006 proběhlo šest GPS epochových měření. 48 hodinová GPS data jsou vázána na 3 body sítě EPN.

  The regional GPS network WEST SUDETEN, a part of the GEONAS – GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic, was established by the IRSM AS of the Czech Republic in 2001 in the north-eastern part of the Bohemian Massif. This geodynamic network consists of 11 sites on that six annual GPS epoch measurements in period of 2001-2006 were carried out. The 48-hour epoch data linked to 3 permanent EPN station.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155542

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.