Number of the records: 1  

Crystalline character and microhardness of gamma-irradiated and thermally-treated UHMWPE

  1. 1.
    0081487 - ÚMCH 2007 RIV US eng J - Journal Article
    Lednický, František - Šlouf, Miroslav - Kratochvíl, Jaroslav - Baldrian, Josef - Novotná, D.
    Crystalline character and microhardness of gamma-irradiated and thermally-treated UHMWPE.
    [Krystalický charakter a mikrotvrdost UHMWPE ozařovaného gama zářením a tepelně upraveného.]
    Journal of Macromolecular Science - Physics. Roč. 46, č. 3 (2007), s. 521-531. ISSN 0022-2348. E-ISSN 1525-609X
    R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118
    Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
    Keywords : ultra-high molecular-weight polyethylene * microhardness * crystallinity
    Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
    Impact factor: 0.809, year: 2007

    Relationships between Vickers microhardness, X-ray and DSC crystallinity, X-ray long period, and melting points were determined for ultra-high molecular-weight polyethylene (UHMWPE) of various histories (as produced, irradiated, annealed, and re-melted).

    Byly nalezeny vztahy mezi mikrotvrdostí podle Vickerse, krystalinitou stanovenou pomocí záření X a DSC, dlouhou periodou stanovenou pomocí záření X a bodem tání polyethylenu s ultra-vysokou molekulární hmotností (UHMWPE) o různé historii (po výrobě neupraveného, ozařovaného, temperovaného pod bodem tání a přetaveného).
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0145341

     
     
Number of the records: 1