Number of the records: 1  

Temporally fluctuating SERS signals from molecularly-bridged silver nanoparticle dimers and small aggregates

 1. 1.
  0023953 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Vlčková, B. - Moskovits, M. - Šlouf, Miroslav - Šišková, K. - Hromádková, Jiřina - Naudin, C. - Le Bourdon, G.
  Temporally fluctuating SERS signals from molecularly-bridged silver nanoparticle dimers and small aggregates.
  [Časově proměnlivé SERS signály z molekulárně můstkovaných dimerů a malých agregátů stříbrných nanočástic.]
  Proceedings. Brno: Czech Society for New Materials and Technologies, 2004, s. 25-29. ISBN 80-214-2793-0.
  [International Conference Nano. Brno (CZ), 13.09.2004-15.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/0688
  Keywords : Ag nanoparticle dimers * SERS signal blinking * diaminoazobenzene linker
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  The preparation, TEM imaging and the measurement of temporally fluctuating (blinking) SERS signals of Ag nanoparticle dimers and small aggregates (trimers to dexamers) bridged by 4,4´-diamino-azobenzene molecules are reported.

  Je popsána příprava, TEM mikroskopie a a měření časově proměnlivých (blikajících) SERS signálů příslušejících malým agregátům, zejmena dimerům, ale i trimerům az hexamerům stříbrných nanočástic; všechny agregáty byly spojeny prostřednictvím molekulární spojky 4,4´-diamino-azobenzenu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114575
   
Number of the records: 1