Počet záznamů: 1

Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO a BR Křivoklátsko

 1. 1.
  0370289 - BC-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tajovský, Karel
  Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO a BR Křivoklátsko.
  [Terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) of the Křivoklátsko PLA and BR.]
  Bohemia centralis. Roč. 31, - (2011), s. 275-283 ISSN 0231-5807
  Grant CEP: GA ČR(IO) GA526/06/1348; GA ČR(CZ) GA206/93/0276
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: terrestrial isopods * Oniscidea * Isopoda * Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Práce shrnuje údaje o suchozemských stejnonožcích (Isopoda: Oniscidea) z území CHKO a BR Křivoklátsko na základě historických publikovaných dat a výsledků z výzkumných aktivit z let 1994-2007. Celkově je pro toto území známo 18 druhů. Podle současných materiálů vztahujících se hlavně k lesním biotopům jsou nejhojnějšími druhy Ligidium hypnorum, Protracheoniscus politus, Trachelipus ratzeburgii. Historické nálezy druhů Armadillidium pictum, Armadillidium pulchellum a rovněž recentní nálezy Armadillidium opacum jsou významné pro poznání fauny celé ČR.

  The paper summarises data about the terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) based on the historical published data and several recent research activities undertaken in 1994–2007. In total, 18 isopod species were found in the area. According to recent material sampled mainly in forest habitats, the most common species are Ligidium hypnorum, Protracheoniscus politus, Trachelipus ratzeburgii. The historical records of Armadillidium pictum, Armadillidium pulchellum, Armadillidium opacum are important for the knowledge of the terrestrial isopod fauna in the whole Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204134