Počet záznamů: 1

Průzkum bakteriálního vadnutí rajčete v ČR a spolehlivost detekce Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis z rajčat různými diagnostickými technikami

 1. 1.
  0370247 - BC-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kokošková, B. - Mráz, Ivan - Pouvová, D. - Beran, Pavel
  Průzkum bakteriálního vadnutí rajčete v ČR a spolehlivost detekce Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis z rajčat různými diagnostickými technikami.
  [The survey of bacterial canker of tomato in CR and detection reliability of Clavibacter michicganensis subsp. michiganensis from tomato plants using various diagnostic techniques.]
  Úroda. Roč. 12, - (2011), s. 221-224 ISSN 0139-6013.
  [Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 15.11.2011-16.11.2011]
  Grant CEP: GA MZe QH71229
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: bacterial canker of tomato * detection * ELISA * PCR
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  Průzkum bakteriálního vadnutí rajčete prováděný v letech 2009-2010 v 22 lokalitách ČR prokázal výskyt choroby celkem v 6 lokalitách jižní a střední Moravy a středních Čech na indeterminantních rajčatech pěstovaných jak ve sklenících, tak na polích. Celkem ze 113 vzorků rajčat s příznaky choroby se u 68 % vzorků rostlin prokázalo onemocnění. Pomocí IIF bylo Cmm spolehlivě detekováno do ředění 1:1000, zatímco pomocí ELISA do ředění 1:100 (nepřímá ELISA a DAS-ELISA) a 1:10 (PTA-ELISA). Nepřímá ELISA pomocí monoklonálních protilátek byla citlivější než PTA-ELISA s polyklonálními protilátkami. Optimalizovaná PCR s komerčními i našimi vlastními primery byly srovnatelné. Patogen byl spolehlivěji detekován z bází, stonků a řapíků než z listů nemocných rostlin rajčat.

  Based on the surveys of disease in 22 localities over 2009-2010 vegetation seasons, Cmm was found in 6 localities of the South and the Central Moravia and the Central Bohemia in total on indeterminate tomatoes planted in greenhouses and fields. In total, 113 symptomatic tomato samples were tested, from which 68 % were positive samples. Using IIF and ELISA (Indirect ELISA, DAS-ELISA and PTA-ELISA), we reliably detected Cmm to dilution 1:1000 and 1:100 (except PTA-ELISA), respectively. Indirect ELISA using MAb was more sensitive than PTA-ELISA using PAb. Optimized PCR with commercial and our laboratory-generated PCR primers from the Cmm tomatinase gene were comparable. The pathogen was more reliably detected from bases, stems and petioles than from leaves of diseased tomato plants.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204101