Počet záznamů: 1

Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty

 1. 1.
  0370241 - FLU-F 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Heider, Daniel
  Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty.
  [Suárez and his metaphysics. From the concept of being via transcendental unity to the kinds of transcendental unity.]
  Praha: Filosofia, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7007-328-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Suárez * being * essence * metaphysics * transcendental properties * individuation * universals * substance * accident
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha představuje podrobné zpracování základních metafyzických otázek jednoho z hlavních představitelů období tzv. druhé scholastiky, kterým je František Suárez (1548-1617). Výklad Suárezových názorů je zasazen do kontextu hlavních proudů středověké scholastiky, tj. tomismu, scotismu a nominalismu. Postupně jsou probírána následující témata: předmět a povaha metafyziky, pojem jsoucna, teorie transcendentálních vlastností obecně, transcendentální jednota a její druhy, kterými jsou individuální (individuace), formální a univerzální jednota (univerzálie).

  The book presents the detailed elaboration of the basic metaphysical issues of one of the central representatives of the era of the so-called second, who is Francisco Suárez (1548-1617). The exposition of Suárez´s opinions is set into the context of the main medieval scholastic streams, sc. Thomism, Scotism and Nominalism. The following questions are dealt with in sequence: the object and nature of metaphysics, the concept of being, the theory of transcendental properties in general, transcendental unity and its kinds, which are individual (individuation), formal and universal unity (universals).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204096
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2011_B_0370241_R2.pdf1105 KBVydavatelský postprintpovolen
  2011_B_0370241_R1.pdf067.9 KBVydavatelský postprintpovolen