Počet záznamů: 1

Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit CHKO Křivoklátsko, Česká republika

 1. 1.
  0370232 - BC-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Starý, Josef
  Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit CHKO Křivoklátsko, Česká republika.
  [Oribatid mites (Acari: Oribatida) at some sites in the Křivoklátsko Protected Landscape Area, Czech Republic.]
  Bohemia centralis. Roč. 31, - (2011), s. 249-262 ISSN 0231-5807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: moss mites * Oribatida * faunistics
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Celkem 133 druhů pancířníků patřících do 87 rodů a 41 čeledí bylo určeno v 56 půdních vzorcích odebraných na území CHKO Křivoklátsko. Byl získán materiál celkem 12356 jedinců pancířníků. Celkem 109 druhů je nových pro faunu CHKO Křivoklátsko. Celkový počet zjištěných druhů pancířníků na území CHKO Křivoklátsko dosáhl 155. Byla analyzována druhová podobnost společenstev pancířníků studovaných lokalit a habitatů. Vysoký počet vzácných druhů a vysoká úroveň druhové diverzity sledovaných společenstev odráží heterogenitu krajiny a vysoký stupeň zachovalosti a původnosti většiny biotopů CHKO Křivoklátsko.

  Altogether 133 oribatid species from 87 genera and 41 families were recorded in 56 soil samples containing 12.356 oribatid specimens at some sites within the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia, the Czech Republic). Records of 109 species are new for the fauna inhabiting the Křivoklátsko PLA. Total number of oribatid species accounts 155. Species similarity among oribatid mite communites at the sites studied as well as in the important habitats was analysed. High number of rare and uncommon oribatid species and high species diversity in their communities reflect the landscape heterogeneity and high value of nature across the Křivoklátsko PLA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204092